Spa

Trillas Platja Spa Tamarit Trillas Platja Spa Tamarit

Gaudeix de la nostra zona de spa amb 3 piscines climatitzades (per a nadons, nens i adults) i 4 jacuzzis.

S’aplicaran les normes Covid vigents el dia que s’utilitzi el spa. L’accés és únicament per als clients del càmping.

Així mateix us informem que encara no estan disponibles totes les instal·lacions, pròximament disposareu d’una sauna.

Per cada reserva es permeten un màxim de 2 adults (16 anys o més) i 3 nens. Per l’última hora, de 20.00H a 21.20H, només es permeten dos adults per reserva.

Per realitzar una reserva, cal indicar el dia que es vol accedir al spa com dia d’entrada, i el dia següent com a dia de sortida, això és degut al funcionament intern del programa.

Reservar spa

NORMATIVA

La piscina coberta del Camping Trillas és una zona de descans i de relaxació on cal respectar totes les persones (clients i personal). Per això, i per tal que tots puguem gaudir d’aquestes instal·lacions, hem inclòs les següents normes:

ÉS IMPORTANT

 • Els menors de 16 anys hauran d’anar acompanyats d’un major d’edat (màxim 3 menors d’edat per adult).
 • Els adults responsables dels nens i nenes cuidaran de la seva seguretat i evitaran que el seu comportament molesti a la resta d’usuaris, sent responsables dels seus actes fora del recinte destinat a menors.
 • Es prohibeix l’accés als animals.

NO ES PERMET L’ACCÉS AMB:

 • Flotadors, inflables o objectes que puguin ser perillosos (objectes punxeguts, de metall o qualsevol que pugui caure o trencar-se i fer mal a una altra persona).
 • No es permet entrar amb aliments ni begudes.
 • No es permet l’accés a persones amb qualsevol tipus de guix, embenatge, esparadrap o tiretes.
 • No es permet l’accés a persones amb qualsevol tipus de ferida o sutura.
 • Per respecte a la resta d’usuaris, absteniu-vos d’entrar si esteu cursant malalties contagioses com grip, refredats o qualsevol altra.

A L’INTERIOR DE LES INSTAL·LACIONS:

 • No és permès córrer ni llançar-se a la piscina.
 • Cal accedir a les piscines per les zones habilitades i respectant la resta d’usuaris.
 • Es prega que es mantingui el silenci i que es respectin les normes i les instal·lacions del centre.
 • Es prega que es segueixin les recomanacions per cada instal·lació i servei, i en cas de dubte, que es consulti el personal.
 • L’empresa no es responsabilitza de les conseqüències derivades d’un mal ús de les instal·lacions (cops, relliscades, etc.).

CONTRAINDICACIONS:

 • Patologies cardíaques, vasculars perifèriques i respiratòries severes.
 • Ferides obertes.
 • Patir algun tipus d’infecció que es pugui propagar: grip, refredat…
 • Trastorns hepàtics severs.
 • Malalties agudes, amb o sense febre.
 • Estats de debilitat severa.

RECOMANACIONS:

 • Es recomana no excedir l’ús dels jacuzzis més de 15 minuts seguits.
 • No s’ha de fer ús de la instal·lació sense respectar el temps de repòs després d’un àpat.
 • Es desaconsella durant el primer trimestre d’embaràs o si existeixen antecedents de part prematur, o altres possibles complicacions.

L’entrada a la instal·lació suposa l’acceptació d’aquesta normativa.

L’entrada a la instal·lació suposa el compliment d’aquesta normativa. La seva omissió o ús inapropiat suposarà l’anul·lació immediata de l’entrada a la instal·lació i eximirà l’empresa de qualsevol responsabilitat.

Adreça

 • Recepcion
  Camping Trillas
  Ctra. N-340, km 1.172
  Tamarit 43008
  Tarragona

Mapa

Contacte: